Donaties

Ieder jaar loopt een groep ING collega’s geheel vrijwillig de Roparun. De afgelopen jaren vanuit Parijs en dit jaar vanuit Bremen naar Rotterdam. Het geld wat wordt opgehaald tijdens het evenement wordt door het bestuur van Stichting Roparun toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Wilt u deze vrijwilligers steunen? Via de onderstaande icons kunt u een donatie doen of u kunt uiteraard ieder bedrag overmaken naar NL27INGB0651560756 ten name van OrangeHeroes team 252. Alle donaties gaan 100% naar Stichting Roparun.

Every year, a group of ING colleagues voluntarily run the Roparun. In recent years from Paris and this year from Bremen to Rotterdam. The money collected during the event is allocated by the board of the Roparun Foundation to institutions, charities or projects that contribute to the mission of Roparun: ‘Adding life to the days, where often no more days can be added to life’ . Would you like to support these volunteers? Via the icons below you can make a donation or you can of course transfer any amount to NL27INGB0651560756 in the name of OrangeHeroes team 252. All donations go 100% to Stichting Roparun.